Diễn Tả Cảm Xúc

 • I am angry Tôi tức lắm
 • I am ashamed Tôi thấy hổ thẹnxấu hổ quá
 • I am cautious Tôi thận trọng
 • I am confident Tôi thấy tự tin
 • I am confused Tôi đang thấy rối rắm lắm
 • I am depressed Tôi đang thấy rất phiền muộn
 • I am disappointed Tôi thất vọng lắm
 • I am angry Tôi tức lắm
 • I am ashamed Tôi thấy hổ thẹnxấu hổ quá
 • I am cautious Tôi thận trọng
 • I am confident Tôi thấy tự tin
 • I am confused Tôi đang thấy rối rắm lắm
 • I am depressed Tôi đang thấy rất phiền muộn
 • I am disappointed Tôi thất vọng lắm
 • I am happy Tôi đang vui
 • I am hopeful Tôi đang tràn trề hi vọng
 • I am in a bad mood Tôi đang trong một tâm trạng rất tệ
 • I am in love Tôi đang yêu
 • I am jealous Tôi đang ghen
 • I am lonely Tôi cảm thấy cô đơn quá
 • I am lovesick Tôi bị thất tình Tôi đang mắc bệnh tương tư
 • I am pleased Tôi đang rất khoái chí
 • I am proud Tôi hãnh diện lắm
 • I am sad Tôi buồn quá
 • I am satisfied Tôi mãn nguyện rồi
 • I am scared/afraid Tôi sợ
 • I am shy Tôi mắc cỡ quá
 • I am surprised Tôi bị ngạc nhiên
 • I can't be bothered ­mình chẳng muốn làm gì cả
 • I feel silly Tôi thấy thật ngớ ngẩn
 • I'm bored mình chán
 • I'm exhaustedmình kiệt sức rồi
 • I'm hungry ­mình đói
 • I'm in a bad moodtâm trạng mình không được tốt
 • I'm in a good mood mình đang rất vui
 • I'm looking forward to it mình rất mong chờ điều đó
 • I'm thirsty mình khát
 • I'm tiredtôi mệt
 • I'm worriedmình lo lắng
 • I am happy Tôi đang vui
 • I am hopeful Tôi đang tràn trề hi vọng
 • I am in a bad mood Tôi đang trong một tâm trạng rất tệ
 • I am in love Tôi đang yêu
 • I am jealous Tôi đang ghen
 • I am lonely Tôi cảm thấy cô đơn quá
 • I am lovesick Tôi bị thất tình Tôi đang mắc bệnh tương tư
 • I am pleased Tôi đang rất khoái chí
 • I am proud Tôi hãnh diện lắm
 • I am sad Tôi buồn quá
 • I am satisfied Tôi mãn nguyện rồi
 • I am scared/afraid Tôi sợ
 • I am shy Tôi mắc cỡ quá
 • I am surprised Tôi bị ngạc nhiên
 • I can't be bothered ­mình chẳng muốn làm gì cả
 • I feel silly Tôi thấy thật ngớ ngẩn
 • I'm bored mình chán
 • I'm exhausted mình kiệt sức rồi
 • I'm hungry ­mình đói
 • I'm in a bad mood tâm trạng mình không được tốt
 • I'm in a good moodmình đang rất vui
 • I'm looking forward to it mình rất mong chờ điều đó
 • I'm thirsty mình khát
 • I'm tiredtôi mệt
 • I'm worriedmình lo lắng

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh