Những cách nói thay thế Good job

"You got it!" hay "That's the way!" là những cách khen ngợi khi thấy người khác làm tốt một việc gì đó.
Những cách nói thay thế Good job

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh