Một trong những ông bố thương con nhất thế giới hoang dã

Con chim Jacana này đã "địu" mỗi bên 2 đứa con để che chở cho chúng khi cảm nhận được nguy hiểm.
Đây là một tập tính hình thành trong suốt quá trình tiến hóa, bởi 80% tổ của chim Jacana sẽ bị mất sau khi trứng nở.
Bởi vậy, chúng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con mỗi khi thấy có đe dọa. Một số báo cáo chỉ ra rằng loài chim này còn biết đổi chỗ giấu trứng khi cần, bằng cách khép cổ lại, cất trứng dưới cằm.

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh