Đầu số mới của các nhà mạng

blogphp20 thg12 2018
Thông Tin
  Đầu số cũ Đầu số mới
Viettel 0162,
0163
0164,
0165
0166,
0167
0168,
0169
032,
033
034,
035
036,
037
038,
039
VinaPhone 0123
0124
0125
0127
0129
083
084
085
081
082
MobiFone 0120
0121
0122
0126
0128
070
079
077
076
078
Vietnamobile 0186
0188
056
058
Gmobile 0199 059

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh