VNG yêu cầu TikTok hơn 221,5 tỉ đồng.

blogphp17 thg9 2020
Sự Kiện

vnreview.vn

Trong đơn khởi kiện, VNG yêu cầu TikTok phải xin lỗi công khai, và mấu chốt quan trọng nữa là phải bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đề cập ở trên gây ra, với tổng giá trị hơn 221,5 tỉ đồng, tương đương khoảng 9,5 triệu USD.

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh