Trang sử mới của Đảng CS Việt Nam, với quyết tâm đưa đất nước Việt Nam Giàu mạnh-Hùng cường-Sánh vai năm châu.

Dantri.com.vn Khóa XIII là nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp ông Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư. Ông là nhân sự đặc biệt được Trung ương khóa XII giới thiệu.


Sáng 31/1/2021, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Đại hội XIII của Đảng bầu được 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết tối qua, 30/1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân sự đặc biệt được Trung ương khóa XII giới thiệu.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư khóa mới. Ông Nguyễn Phú Trọng chính thức được bầu tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo đứng đầu của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, đã có 7 khóa tham gia Ban chấp hành Trung ương, 6 khóa tham gia Bộ Chính trị, làm Chủ tịch Quốc hội 2 nhiệm kỳ, làm Tổng Bí thư 3 nhiệm kỳ và từ tháng 10/2018 đến nay đồng thời là Chủ tịch nước.

Trang  sử mới của Đảng CS Việt Nam, với quyết tâm đưa đất nước Việt Nam Giàu mạnh-Hùng cường-Sánh vai năm châu.
Trang  sử mới của Đảng CS Việt Nam, với quyết tâm đưa đất nước Việt Nam Giàu mạnh-Hùng cường-Sánh vai năm châu.
Trang  sử mới của Đảng CS Việt Nam, với quyết tâm đưa đất nước Việt Nam Giàu mạnh-Hùng cường-Sánh vai năm châu.
Trang  sử mới của Đảng CS Việt Nam, với quyết tâm đưa đất nước Việt Nam Giàu mạnh-Hùng cường-Sánh vai năm châu.

Album hình ảnh: 4.

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh