Tạo kim đồng hồ bằng vài bước đơn giản

blogphp26 thg2 2019
Javascript

Thực hiện:

* Ta tạo 3 lớp kim đồng hồ bằng đối tượng "div" hình vuông rồi chồng khít lên nhau.
* Trong 3 lớp này dùng ":before" và ":after" hình chữ nhật làm thành kim.
* Việc còn lại là dùng Javascript để xoay 3 đối tượng "div" này theo giờ.

Code hoàn chỉnh:Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh