Sử dụng @Media CSS tạo Responsive cho Website

blogphp20 thg5 2020
CSS
CSS là một tính năng mới của CSS3, tính năng này cho phép ta tùy chỉnh CSS cho nhiều thiết bị khác nhau từ máy tính cho đến điện thoại smart phone và các thiết bị in ấn.

Thuộc tính này có cú pháp như sau:
@media not|only mediatype and (media feature) {
    CSS-Code;
}
Trong đó mediatype gồm các thuộc tính hay sử dụng sau:
 • all: Dùng cho mọi thiết bị
 • print: Dùng cho máy in
 • screen: Dùng cho máy tính và các thiết bị smart phone

Thực tế vẫn còn nhiều nữa nhưng với lập trình web thì chúng ta thường sử dụng ba thuộc tính đó thôi. Và trước khi đi vào tìm hiểu các thuộc tính thì ban phải phân biệt hai khái niệm sau:

 • Device: Là thiết bị sử dụng website như Laptop, Desktop, Iphone, ..
 • Viewport: Là kích thước hiển thị của giao diện.

Và media featured thì gồm các thuộc tính sau:

 • aspect-ratio: Tỉ lệ giữa chiều rộng và chiều cao của viewport
 • min-aspect-ratio: Tỉ lệ tối thiểu giữa chiều rộng và chiều cao của viewport
 • max-aspect-ratio: Tỉ lệ tôi đa giữa chiều rộng và chiều cao của viewport
 • color: Số bits cho mỗi màu sắc của device
 • color-index: Số lượng màu sắc mà device có thể hiển thị
 • device-aspect-ratio: Tỉ lệ giữa chiều rộng và chiều cao của device
 • max-device-aspect-ratio: Tỉ lệ tối đa giữa chiều rộng và chiều cao của device
 • min-device-aspect-ratio: Tỉ lệ tối thiểu giữa chiều rộng và chiều cao của device
 • device-height: Chiều cao của device 
 • device-width: Chiều rộng của device
 • height: Chiều cao của viewport
 • width: Chiều rộng của viewport
 • max-width: Chiều rộng tối đa của viewport
 • min-width: Chiều rộng tối thiểu của viewport
 • max-height: Chiều cao tối đa của viewport
 • min-height: Chiều cao tối thiểu của viewport
 • min-device-width: Chiều rộng tối thiểu của device
 • max-device-width: Chiều rộng tối đa của device
 • min-device-height: Chiều cao tối thiểu của device
 • max-device-height: Chiều cao tối đa của device
 • orientation: Định hướng của khung nhìn (xoay hoặc không xoay thiết bị)
 • resolution: Độ phân giải của thiết bị đầu ra (sử dụng dpi hoặc dpcm)


Ví dụ: Nếu chiều rộng của trình duyệt nhỏ hơn hoặc bằng 480px thì ẩn class .large.

@media only screen and (max-width: 480px){
  .large{
      display: none;
  }
}

Với đoạn code này thì khi bạn sử dụng điện thoại hoặc kéo nhỏ trình duyệt nhỏ hơn 480px thì đối tượng HTML đang sử dụng class .large sẽ bị ẩn. Nếu bạn thiết lập trong khoảng nào đó thì sử dụng thêm một điều kiện and nữa.

https://freetuts.net/

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh