Học tiếng Anh qua các bộ phận trên cơ thể người

Việc gắn tiếng Anh vào từng bộ phận cơ thể, gương mặt giúp người học hiểu nghĩa của từ và nhớ chúng dễ dàng hơn.

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh