Các nhà khoa học tạo ra chất kháng sinh mới mạnh hơn 500 lần, tiêu diệt được 49 chủng siêu vi khuẩn kháng thuốc

Nghiên cứu mới được thực hiện bởi nhóm các nhà khoa học dẫn đầu bởi Peter Smith, nhà sinh vật học tiến hóa tại tập đoàn công nghệ Genentech. Từ lâu, Smith đã để tâm đến một hợp chất tự nhiên có khả năng xâm nhập màng ngoài của các vi khuẩn gram âm.

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh