Các lệnh trong Đế chế-AOE

blogphp9 thg1 2019
Games
 1. Stormbilly: Lấy ro-bo
 2. Big Momma: Lấy ô-tô trắng
 3. Pow: Lấy em bé bắn súng
 4. Photon Man: Lấy người máy
 5. BigDaddy: Lấy ô-tô đen
 6. Convert This!: Biến phù thuỷ thường thành phù thuỷ sét
 7. King Arthur: Biến chim chóc thành rồng
 8. Grantlinkspence: Biến thú vật (nai, voi...) thành thần (sức tấn công mạnh hơn nên không nên dùng lệnh này khi định săn voi vì đó là 1 thảm hoạ, có thể mất đến 4 nông dân nếu dám tấn công voi thần)
 9. Black Rider: Biến ngựa đen bắn tên khi chết thành máy bắn đá thần
 10. Pepperoni Pizza: Tăng 1000 thịt
 11. Coinage: Tăng 1000 vàng
 12. Woodstock: Tăng 1000 gỗ
 13. Quarry: Tăng 1000 đá
 14. ICBM: Giúp pháo tầm thấp bắn tên được xa( 90+9)
 15. Big Bertha: Giúp xe bắn đá bắn được xa va nhanh hơn
 16. Hoyohoyo: Giúp phù thuỷ chạy nhanh hơn và máu tăng lên thành 600
 17. Dark Rain: Giúp cung Composite Bowman (Lính đứng thứ 2 trong nhà cung) đi được trên biển.
 18. Flying Dutchman: Giúp thuyền có thể đi trên bờ
 19. Resign: Tự thua
 20. Homerun: Tự thắng
 21. Reveal Map: Xoá sương mù
 22. No Fog: Nhìn thấy quân giặc
 23. Steroids: Xây nhanh
 24. E=mc2 trooper: Tạo ra Photon Man có sức công phá như ôtô.

 1. STORMBILLY Robot Zug 209 cực mạnh với tốc độ ánh sáng (sản phẩm của Thế Kỷ 5040 ^^)
 2. CONVERT THIS! Phù thuỷ chiến cực mạnh (tốc độ di chuyển ngang ô tô đen)
 3. BIG MOMMA Ô tô thể thao bắn tên lửa
 4. POW Trẻ em đi xe đạp 3 bánh bắn súng ngắn
 5. KING ARTHUR Chuyển hết đại bàng trên bản đồ thành rồng
 6. POW DUCKIEN Trẻ em cực mạnh
 7. GRANTLINKSPENCE Động vật trên bản đồ cực khoẻ và nhanh (rất khó săn bắn)
 8. DIEDIEDIE Tất cả đối thủ chết hết
 9. RESIGN Thua luôn
 10. REVEAL MAP Bản đồ đầy đủ
 11. PEPPERONI PIZZA Xin 1000 lương thực (quá xưa)
 12. WOODSTOCK Xin 1000 gỗ
 13. QUARRY Xin 1000 đá
 14. PHOTON MAN Lính nguyên tử bắn laze
 15. COINAGE Xin 1000 vàng


 1. GAIA Bạn điều khiển được thú vật (khá vui, tuy nhiên sẽ không điểu khiển được người nữa)
 2. HARI KARI Tự huỷ diệt
 3. FLYING DUTCHMAN Thuyền bắn đá đi trên đất liền siêu mạnh
 4. NO FOG Bản đồ sáng
 5. STEROIDS Xây nhanh, hái hoa quả nhanh, đào vàng, chặt gỗ nhanh, đào đá nhanh, nói chung là tất cả đều nhanh trừ làm ruộng xây nhà, sửa nhà, thuyền và ... đánh nhau.
 6. BIGDADDY Ô tô thể thao bắn súng ĐEN (cực mạnh)
 7. BIG MOMMA Ô tô thể thao bắn súng TRẮNG (cực mạnh)
 8. KILLX Giết bot X (máy chủ)
 9. HOMERUN Chiếm luôn nhà của đối phương, tác dụng như phù thuỷ
 10. BIG BERTHA Cẩu đá cực mạnh
 11. ICBM Giúp xe bắn tên (zip) bắn xa thêm +100 (tầm xa full ^^ +99)
 12. HOYOHOYO Giúp phù thuỷ nhanh hơn và khoẻ hơn (1000 máu)
 13. DARK RAIN Cung A biến thành cây (máu và tầm xa đều tăng) - tuy nhiên quân địch vẫn phát hiện ra ^^
 14. BLACK RIDER Ngựa cung C chết biến thành bắn đá (ngựa C 2 đời)
 15. MEDUSA Nông dân chết --> ngựa cung --> cẩu đá (Nông dân 3 đời)
 16. UPSIDFLINTMOBILE Ngựa cung (ngựa R) chạy và bắn cực nhanh