Build file apk với PhoneGap (phần 2).

blogphp16 thg11 2018
Android
Build file apk với PhoneGap (phần 2).

Offline App

Các trang web offline có thể được tải xuống ổ cứng và được access bất kỳ khi nào người dùng cần, mà không cần phải sử dụng kết nối mạng. Giống như vậy, offline web app được tạo ra từ PhoneGap cũng có thể được download toàn bộ xuống thiết bị điện thoại để user có thể truy cập một cách offline.

Bức ảnh sau đây thể hiện cấu trúc thư mục của một offline app. Tại root directory yêu cầu chỉ 2 file, đó là config.xml và index.xml

File config.xml bao gồm thiết lập của app mà tôi đã giới thiệu ở bài trước. File index.html bao gồm trang chủ của nội dung web.

Một điều quan trọng nữa ta cần biết là tất cả các link bên trong các file html cần phải là đường dẫn tương đối. Không có đường dẫn tuyệt đối hoặc base href tag nào được phép để trong đây.

Online App

Bức ảnh sau đây thể hiện cấu trúc thư mục của một Online App. Trong online mode, toàn bộ nội dung app được tải về từ website internet.

Bạn có thể thấy thư mục data không có trong app ở online mode, bởi tất cả các file này được lưu ở server và được truy cập thông qua internet. File index.html bao gồm các đường dẫn thực sự tớ các web server và chúng đều là đường dẫn tuyệt đối hoặc là base href tag.

Sau khi bạn đã quyết định sẽ sử dụng mode nào cho app của mình và đã sắp xếp lại các file theo cấu trúc bên trên, bạn cần zip chúng lại với các tool zip file chuẩn và lưu lại. Chúng ta sẽ sử dụng ở mục sau.Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh