Bầu cử tổng thống Mỹ 3/11/2020

blogphp5 thg11 2020
Sự Kiện
vnexpress.net Qua ngày kiểm phiếu thứ 2, chúng ta đã có thể biết ai là tổng thống tiếp theo của Mỹ. Tổng thống Trump đang được 214 phiếu đại cử tri, trong khi ứng viên đảng Dân chủ được 264 phiếu. Tại bang chiến địa Georgia và Pennsylvania, ông Biden đang dần san bằng lợi thế của ông Trump.


Thể lệ:

Ai được quyền tranh cử tổng thống?
Hiến pháp Mỹ quy định tổng thống Mỹ phải là người sinh ra tại Mỹ, ít nhất 35 tuổi và định cư tại Mỹ ít nhất 14 năm. Ứng viên tổng thống thường đến từ hai chính đảng gồm đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Ngoài ra, còn có ứng viên đảng khác hoặc ứng viên độc lập.

Khi nào bầu cử Mỹ diễn ra?
Bầu cử tổng thống diễn ra 4 năm một lần, vào năm chẵn, trong ngày thứ ba sau thứ hai đầu tiên của tháng 11. Ngày bầu cử năm nay rơi vào 3/11.

Quy trình bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào?
Người muốn trở thành tổng thống thành lập chiến dịch vận động tranh cử, tổ chức những hoạt động quảng cáo, tuyên truyền nhằm thu hút sự ủng hộ.

Các ứng viên thuộc cùng một đảng cạnh tranh nội bộ để trở thành ứng viên đại diện cho đảng. Nếu không giành được sự quan tâm của cử tri, ứng viên tự động rút lui. Ứng viên đại diện từng đảng được thông báo chính thức vào mùa hè, tại các đại hội đảng. Họ chọn ứng viên phó tổng thống đồng hành với mình.

Các đảng tập trung nhiều vào “bang chiến trường”, những bang không có lịch sử nghiêng về đảng nào. Ứng viên tham gia vào các cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp. Mỹ năm nay tổ chức ba cuộc tranh luận vào 29/9, 15/10 và 20/10. Người chiến thắng thường được thông báo vào đêm bầu cử và nhậm chức vào tháng một năm tiếp theo.

Phiếu bầu tổng thống Mỹ được quy định ra sao?
Ứng viên nhận được nhiều đầu phiếu phổ thông chưa chắc đã trở thành tổng thống vì người dân Mỹ không trực tiếp bầu tổng thống, thay vào đó là một cử tri đoàn gồm các đại cử tri bỏ phiếu.

Có tất cả 538 phiếu đại cử tri. Mỗi bang có một số lượng đại cử tri nhất định dựa trên quy mô dân số, tương ứng số đại diện họ có trong 435 ghế hạ viện và 100 ghế thượng viện. Ba đại cử tri còn lại đến từ thủ đô Washington. Đại cử tri thường bầu theo kết quả bỏ phiếu phổ thông của bang mình đại diện. Tuy nhiên, không có quy định nào trong hiến pháp hay luật liên bang Mỹ bắt buộc các đại cử tri phải làm vậy. Những người không bầu theo kết quả bỏ phiếu phổ thông được gọi là “đại cử tri bất tuân”, trường hợp này rất hiếm xảy ra. Để chiến thắng, ứng viên cần giành được ít nhất 270 trong số 538 ghế đại cử tri.


Quy trình chọn Đại cử tri:
Để trở thành Đại cử tri, một người cần trải qua hai vòng bầu cử. Đầu tiên, các đảng ở mỗi bang sẽ chọn một loạt ứng viên đại cử tri tiềm năng trước ngày bầu cử. Tiếp đó, vào ngày bầu cử, cử tri phổ thông tại mỗi bang sẽ chọn ra đại cử tri ở bang đó bằng cách bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống.

Vòng 1
Không có quy định thống nhất về phương thức lựa chọn Đại cử tri trên toàn quốc mà mỗi bang có một quy định riêng. Về cơ bản, các đảng sẽ đề cử một danh sách đại cử tri tiềm năng tại kỳ họp đại hội đảng của bang mình hoặc họ có thể chọn thông qua một cuộc bỏ phiếu tại ủy ban trung ương đảng. Đây là những người có đóng góp nhiều cho Đảng hoặc các quan chức dân cử của bang hoặc lãnh đạo của Đảng đó hoặc là người có quan hệ chính trị hoặc cá nhân với ứng viên tổng thống của đảng mình.

Vòng 2
Cử tri phổ thông sẽ cùng lúc chọn ra Tổng thống và Đại cử tri. Việc này thực hiện trên cùng 1 lá phiếu Tên của đại cử tri tiềm năng có thể có hoặc không xuất hiện trên lá phiếu, (nếu có thì tên họ sẽ nằm dưới tên ứng viên tổng thống), tùy thuộc vào quy trình bầu cử và phương thức bỏ phiếu ở từng bang. Tuy nhiên cũng xuất hiện tình trạng tiếng nói của Đại cử tri không phản ánh đúng quan điểm của cử tri phổ thông khi Đại cử tri không giữ cam kết ủng hộ ứng cử viên Tổng thống như sự lựa chọn của cử tri phổ thông.[10]


Bầu cử tổng thống Mỹ 3/11/2020
Bầu cử tổng thống Mỹ 3/11/2020
Bầu cử tổng thống Mỹ 3/11/2020
Bầu cử tổng thống Mỹ 3/11/2020
Bầu cử tổng thống Mỹ 3/11/2020
Bầu cử tổng thống Mỹ 3/11/2020

Album hình ảnh: 6.

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh