56 mẫu câu tiếng anh trong giao tiếp

blogphp21 thg8 2020
Tiếng Anh
 1. No problem Dễ thôi
 2. Not long ago cách đây không lâu
 3. Out of order Hư, hỏng
 4. Out of luck Không may
 5. Out of question Không thể được
 6. Out of the blue Bất ngờ, bất thình tình
 7. Out of touch Không còn liên lạc
 8. One way or another Bằng cách này hay cách khác
 9. One thing lead to another Hết chuyện này dến chuyện khác
 10. Piece of cake Dễ thôi mà, dễ ợt
 11. Poor thing Thật tội nghiệp
 12. Last but not least Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng
 13. Little by little Từng li, từng tý
 14. Long time no see Lâu quá không gặp
 15. Make yourself at home Cứ tự nhiên
 16. Make yourself comfortable Cứ tự nhiên
 17. My pleasure Hân hạnh
 18. More recently,... gần đây hơn,.,.
 19. Make best use of tận dụng tối đa
 20. Nothing Không có gì
 21. Nothing at all Không có gì cả
 22. No choice Không có sự lựa chọn
 23. No hard feeling Không giận chứ
 24. Not a chance Chẳng bao giờ
 25. Now or never Bây giờ hoặc không bao giờ
 26. No way out/dead end không lôi thoát, cùng đường
 27. No more Không hơn
 28. No more, no less Không hơn, không kém
 29. No kidding? Không đùa đấy chứ?
 30. Never say never Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ
 31. none of your business Không phải chuyện của anh
 32. Noway Còn lâu
 33. So? Vậy thì sao?
 34. So so Thường thôi
 35. So what? Vậy thì sao?
 36. Stay in touch Giữ liên lạc
 37. Step by step Từng bước một
 38. See? Thấy chưa?
 39. Sooner or later Sớm hay muộn
 40. Shut up! Im Ngay
 41. That's all Có thê thôi, chỉ vậy thôi
 42. Too good to be true Thiệt khó tin
 43. Too bad Ráng chiụ
 44. The sooner the better Càng sớm càng tốt
 45. Take it or leave it Chịu hay không
 46. There is no denial that... không thể chối cãi là...
 47. Viewed from different angles... nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau
 48. What is mentioning is that... điều đáng nói là....
 49. Noway Còn lâu
 50. What is more dangerous,... nguy hiem hon la
 51. Well? Sao ha?
 52. Well then Vay thi
 53. Who knows Ai biet
 54. Way to go Kha lam, du*oc lam
 55. Why not ? Sao lai khong?
 56. You see Anh thay do

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh