1.587 đại biểu tham dự Đại hội Đảng XIII, và đã vào lăng viếng Bác.

blogphp25 thg1 2021
Sự Kiện
Dân trí Tổng số đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng là 1.587 đại biểu, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Đại hội sẽ diễn ra trong 9 ngày, từ 25/1 đến 2/2/2021.

Chiều 22/1, tại cuộc họp báo trước khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Đại hội sẽ diễn ra trong 9 ngày, từ 25/1 đến 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó, phiên trù bị tổ chức vào ngày 25/1, khai mạc chính thức vào ngày 26/1; dự kiến bế mạc vào sáng ngày 2/2.

1.587 đại biểu tham dự Đại hội Đảng XIII
1.587 đại biểu tham dự Đại hội Đảng XIII
1.587 đại biểu tham dự Đại hội Đảng XIII
1.587 đại biểu tham dự Đại hội Đảng XIII
1.587 đại biểu tham dự Đại hội Đảng XIII
1.587 đại biểu tham dự Đại hội Đảng XIII
1.587 đại biểu tham dự Đại hội Đảng XIII

Album hình ảnh: 7.

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh