Đây là chậu cây robot biết đi loanh quanh tìm ánh sáng, nắng quá lại tự tìm chỗ trốn

Sở hữu Hexa cũng tương tự như chơi game nuôi thú. Nếu cái cây trên đầu nó được đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nước, ánh sáng... Nó sẽ bắt đầu nhảy múa hoan hỉ.

Thiết kế 6 chân độc đáo của Hexa giúp nó di chuyển trên nhiều địa hình, thậm chí bước hụt từ chỗ cao xuống cũng không lăn kềnh ra đất.

Đây là chậu cây robot biết đi loanh quanh tìm ánh sáng, nắng quá lại tự tìm chỗ trốn
Đây là chậu cây robot biết đi loanh quanh tìm ánh sáng, nắng quá lại tự tìm chỗ trốn
Đây là chậu cây robot biết đi loanh quanh tìm ánh sáng, nắng quá lại tự tìm chỗ trốn

Album hình ảnh: 3.

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh