Trang chủ/Đạo Trời

  • Vũ trụ, Thiên địa.

    1- Cốc thần bất tử, đó là Huyền tẫn. Cửa Huyền tẫn chính là gốc rễ trời đất. Miên man trường tồn, dùng không bao giờ hết.2- Đạo mà có thể giảng giải
    Đạo Trời13 thg10 2018
  • Kinh nghiệm Khổng Tử.

    I. Kinh Nghiệm Thành ĐạtKhổng-Tử đã kể lại các giai-đoạn thành-đạt của cuộc đời ngài như sau: "Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nh
    Đạo Trời12 thg10 2018