Trang chủ

 • Thế thái, Nhân tình.

  262. Khi đại đạo bị phế thì mới có nhân và nghĩa; khi trí huệ xuất hiện thì mới có đại giả trá ngụy biện; khi lục thân bất hòa thì mới có hiếu kính v
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Quả dục, Nhu nhược.

  238. Không tội nào lớn bằng có dục vọng; không họa nào lớn bằng không biết đủ; không hại nào lớn bằng mong có. Cho nên biết mình có đủ, thì luôn đủ.
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Khiêm cẩn, Bất tranh.

  216. Không phô trương, nên sáng; không tự cho mình đúng, nên hiển dương ở đời; không kể công, nên có công; không kiêu căng, nên [không bị ai hại, nhờ
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Tu kỷ, Đãi nhân.

  191. Nhón chân lên, không đứng được. Xoạc chân ra không đi được. Tự coi là sáng nên không sáng. Tự xem là phải nên không hiển dương. Tự kể công nên
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Tu luyện, Dưỡng thân.

  159. Tâm là chủ của thân, thống lãnh thần. Tĩnh thì sinh trí huệ, động thì sinh hôn ám. Người bắt đầu học đạo, cần buông xả tâm, lìa ngoại cảnh, thì
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Hư tĩnh, Cầu chân.

  144. Hãy đạt sự hư không tới cực độ, và giữ sự yên tĩnh rất kiên định. Vạn vật cùng sinh, ta nhân đó xem chúng trở về. Vạn vật trùng trùng đều trở về
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Tri mệnh, Thủ nhất.

  120. Biết sự tình đã hết cách sửa đổi mà lòng vẫn cứ vui vẻ chấp nhận nó, vậy là người chí đức. 121. Tử Dư và Tử Tang là bạn. Mưa dầm suốt mười
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Dưỡng sinh, Tị hại.

  1- Nghe nói rằng người khéo giữ gìn sự sống đi trên đường không gặp tê giác và hổ; vào trong quân lữ không cần mang áo giáp và binh khí. Vì tê giác
  Đạo Trời14 thg10 2018