Trang chủ

 • Game online

  Game online html5 Click lên hình để chơi
  Games15 thg10 2018
 • Kiên bạch, Đồng dị.

  Kiên bạch là một học thuyết thời Chiến Quốc. Bấy giờ có hai phái: một phái gọi là «Ly kiên bạch» (cứng và trắng cách ly nhau), đứng đầu là Công Tôn
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Chung thuỷ, Hữu vô.

  424. Thiên hạ có khởi điểm. Khởi điểm ấy là mẹ thiên hạ. Đã được mẹ thì biết con. Đã biết con thì trở về giữ mẹ. Cho đến chết, thân cũng không gặp
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Biện chứng, Thắng bại.

  376. Thiên hạ đều biết đẹp là đẹp, là vì đã có cái xấu; đều biết tốt là tốt, là vì đã có cái không tốt. Cho nên có và không sinh ra nhau, khó và dễ thành tựu ch
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Hoạ phúc, Sinh tử.

  345. Họa là chỗ dựa của phúc; phúc là chỗ dựa của họa. Nào ai biết đâu là điểm cực hạn? Không có sự công chính sao? Công chính rồi lại thành gian tà;
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Danh lợi, Đắc thất.

  337. Danh với thân, cái nào quý hơn? Thân với của, cái nào trọng hơn? Được với mất, cái nào khổ hơn? Cho nên, yêu lắm ắt hao phí nhiều. Chứa lắm ắt m
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Tư khảo, Trị thế.

  313. Không ham muốn dễ được yên tĩnh, do đó thiên hạ sẽ ổn định. 314. Cai trị một nước lớn giống như nấu con cá nhỏ. 315. Vật ở yên thì dễ
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Chính trị, Chiến tranh.

  281. Thiên hạ có Đạo thì tuấn mã bị đưa vào canh tác. Thiên hạ không Đạo thì ngựa chiến sinh sống ở biên cương. 282. Dân đói. Bởi vì người trên
  Đạo Trời15 thg10 2018