Trang chủ/Đạo Trời

 • Tu kỷ, Đãi nhân.

  191. Nhón chân lên, không đứng được. Xoạc chân ra không đi được. Tự coi là sáng nên không sáng. Tự xem là phải nên không hiển dương. Tự kể công nên
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Tu luyện, Dưỡng thân.

  159. Tâm là chủ của thân, thống lãnh thần. Tĩnh thì sinh trí huệ, động thì sinh hôn ám. Người bắt đầu học đạo, cần buông xả tâm, lìa ngoại cảnh, thì
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Hư tĩnh, Cầu chân.

  144. Hãy đạt sự hư không tới cực độ, và giữ sự yên tĩnh rất kiên định. Vạn vật cùng sinh, ta nhân đó xem chúng trở về. Vạn vật trùng trùng đều trở về
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Tri mệnh, Thủ nhất.

  120. Biết sự tình đã hết cách sửa đổi mà lòng vẫn cứ vui vẻ chấp nhận nó, vậy là người chí đức. 121. Tử Dư và Tử Tang là bạn. Mưa dầm suốt mười
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Dưỡng sinh, Tị hại.

  1- Nghe nói rằng người khéo giữ gìn sự sống đi trên đường không gặp tê giác và hổ; vào trong quân lữ không cần mang áo giáp và binh khí. Vì tê giác
  Đạo Trời14 thg10 2018
 • Tuân Đạo, Quý Đức.

  1- Đại Đạo trôi nổi, nó có thể đi sang trái hay phải. Vạn vật nương vào nó mà sinh, nhưng nó không từ chối vạn vật. Sự đã thành, nhưng nó không tự xưng là
  Đạo Trời14 thg10 2018
 • Nhân vật, Thần tiên.

  1- Đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Trong thiên hạ có bốn thứ lớn, mà người là một.2- Ta chưa hề khoe khoang; ta gởi gấm hình hài của mình
  Đạo Trời13 thg10 2018
 • Tồn tại, Quy luật.

   1- Người noi theo phép tắc của Đất, Đất noi theo phép tắc của Trời, Trời noi theo phép tắc của Đạo, còn Đạo thì noi theo phép tắc tự nhiên.2- V
  Đạo Trời13 thg10 2018