Trang chủ/PHP

 • Các hàm kiểm tra dữ liệu trong php

  Một số hàm kiểm tra dữ liệu có sẵn trong PHP dùng để kiểm tra dữ liệu hay là các biến trong PHP, các hàm này sẽ có ích cho các bạn trong việc làm web sử dụng ng
  PHP6 thg4 2019
 • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) trong PHP

  PHP 5 có một Exception Model tương tự như trong các ngôn ngữ lập trình khác. Exception là quan trọng và cung cấp một điều khiển tốt hơn thông qua xử lý lỗi.
  PHP3 thg3 2019
 • Mệnh đề HAVING

  Mệnh đề HAVING được dùng kết hợp với mệnh đề GROUP BY trong SQL Server (Transact-SQL) để giới hạn nhóm các hàng trả về, chỉ khi điều kiện đư
  MySQL2 thg3 2019
 • Lập trình hướng đối tượng OOP với PHP

  https://xuanthulab.net/lap-trinh-huong-doi-tuong-oop-voi-php.htmlTìm hiểu lập trình hướng đối tượng OOP trong PHP với các khái niệm về lớp, phương thức, thuộc t
  PHP31 thg12 2018
 • DI - Dependency Injection trong PHP

  https://xuanthulab.net/di-dependency-injection-trong-php.htmlTìm hiểu mô hình lập trình Dependency Injection và cách triển khai trong PHPMô hình lập trình DI -
  PHP31 thg12 2018
 • Thiết lập setcookie() an toàn trong php.

  Cú pháp:setcookie(name, value, expire,path, domain, secure, httponly);Tham số và diễn giải, có 7 tham số:1. name:    Bắt buộc. Chỉ định tên của cookie
  PHP29 thg12 2018
 • Bảng tạm trong MySQL

  https://vietjack.com/mysql/bang_tam_trong_mysql.jspCác bảng tạm (Temporary Table) tỏ ra rất có ích trong một số trường hợp cần lưu giữ các dữ liệu tạm thời. Đ
  MySQL27 thg12 2018
 • Lấy thông tin hệ thống file, thư mục trong PHP cùng DirectoryIterator

  DirectoryIterator là một lớp thuộc SPL, cho phép duyệt qua hệ thống thư mục để lấy thông tin các thư mục, file tong hệ thống. Khởi tạo đối tượng D
  PHP27 thg12 2018