Trang chủ/File trong php

  • Các hàm xử lý file trong php

    1.Mở fileĐể mở một file ta dùng cú pháp sau: open($path, $option). Trong đó $path là đường dẫn đến file cần mở, $option là quyền cho phép thao tác trên file.
    File trong php17 thg5 2019