Skip to content

TT-Huế: Mưa lớn tái diễn, nữ nhân viên Trạm Y tế xã bị lũ cuốn