Skip to content

Từng đánh bại Ricky Star, R.Tee bất ngờ nhận phiếu trắng tại vòng 3 Rap Việt