Skip to content

Hơn 4 tỉ khối nước chưa rút, Huế lại hứng chịu đợt lũ dữ mới