Affcup2022 - Xếp Hạng

Bảng A Đ T t H BT bt
Thái Lan 10 3 0 1 13 2
Indonesia 10 3 0 1 12 3
Campuchia 6 2 2 0 10 8
Philippines 3 1 3 0 8 10
Brunei 0 0 4 0 2 22
Bảng B Đ T t H BT bt
Việt Nam 10 3 0 1 12 0
Malaysia 9 3 1 0 10 4
Singapore 7 2 1 1 6 6
Myanmar 1 0 3 1 4 9
Lào 1 0 3 1 2 15