affcup2022-Danh Sách Đội

(Ghi bàn nhiều nhất trong vòng đấu bảng)
Đội Stt Bảng SB
Thắng
SB
Thua
Thái Lan 1 A 13 2
Indonesia 2 A 12 3
Việt Nam 3 B 12 0
Campuchia 4 A 10 8
Malaysia 5 B 10 4
Philippines 6 A 8 10
Singapore 7 B 6 6
Myanmar 8 B 4 9
Brunei 9 A 2 22
Lào 10 B 2 15