affcup2022 - lịch theo ngày

Thời Gian Đội Ghi Ghi Đội Bảng
Vòng Bảng
20/12 17:00 Campuchia 3 2 Philippines A
20/12 19:30 Brunei 0 5 Thái Lan A
21/12 17:00 Myanmar 0 1 Malaysia B
21/12 19:30 Lào 0 6 Việt Nam B
23/12 16:30 Indonesia 2 1 Campuchia A
23/12 17:00 Philippines 5 1 Brunei A
24/12 17:00 Singapore 3 2 Myanmar B
24/12 19:30 Malaysia 5 0 Lào B
26/12 17:00 Brunei 0 7 Indonesia A
26/12 19:30 Thái Lan 4 0 Philippines A
27/12 17:00 Lào 0 2 Singapore B
27/12 19:30 Việt Nam 3 0 Malaysia B
29/12 16:30 Indonesia 1 1 Thái Lan A
29/12 17:00 Campuchia 5 1 Brunei A
30/12 17:00 Myanmar 2 2 Lào B
30/12 19:30 Singapore 0 0 Việt Nam B
02/01 19:30 Thái Lan 3 1 Campuchia A
02/01 19:30 Philippines 1 2 Indonesia A
03/01 19:30 Việt Nam 3 0 Myanmar B
03/01 19:30 Malaysia 4 1 Singapore B
Trận Bán Kết
06/01 16:30 Indonesia 0 0 Việt Nam 1
07/01 19:30 Malaysia 1 0 Thái Lan 2
09/01 19:30 Việt Nam 2 0 Indonesia 3
10/01 19:30 Thái Lan 3 0 Malaysia 4
Chung Kết
13/01 19:30 Việt Nam 2 2 Thái Lan 1
16/01 19:30 Thái Lan 1 0 Việt Nam 2