Affcup2018 - Xếp Hạng

Bảng A Đ T t H BT bt
Việt Nam 10 3 0 1 8 0
Malaysia 9 3 1 0 7 3
Myanmar 7 2 1 1 7 5
Campuchia 3 1 3 0 4 9
Lào 0 0 4 0 3 12
Bảng B Đ T t H BT bt
Thái Lan 10 3 0 1 15 3
Philippines 8 2 0 2 5 3
Singapore 6 2 2 0 7 5
Indonesia 4 1 2 1 5 6
Đông Timor 0 0 4 0 4 19