Affcup2018 - Lịch theo bảng

Thời Gian Đội Ghi Ghi Đội Stt
Bảng A
08/11 18:30 Campuchia 0 1 Malaysia 1
08/11 19:30 Lào 0 3 Việt Nam 2
12/11 19:30 Myanmar 4 1 Campuchia 3
12/11 19:30 Malaysia 3 1 Lào 4
16/11 19:30 Việt Nam 2 0 Malaysia 5
16/11 19:30 Lào 1 3 Myanmar 6
20/11 19:30 Myanmar 0 0 Việt Nam 7
20/11 19:30 Campuchia 3 1 Lào 8
24/11 19:30 Việt Nam 3 0 Campuchia 9
24/11 19:30 Malaysia 3 0 Myanmar 10
Bảng B
09/11 19:30 Đông Timor 0 7 Thái Lan 1
09/11 19:30 Singapore 1 0 Indonesia 2
13/11 19:30 Philippines 1 0 Singapore 3
13/11 19:30 Indonesia 3 1 Đông Timor 4
17/11 19:30 Thái Lan 4 2 Indonesia 5
17/11 19:30 Đông Timor 2 3 Philippines 6
21/11 19:30 Philippines 1 1 Thái Lan 7
21/11 19:30 Singapore 6 1 Đông Timor 8
25/11 19:30 Thái Lan 3 0 Singapore 9
25/11 19:30 Indonesia 0 0 Philippines 10