affcup2018 - lịch theo ngày

Thời Gian Đội Ghi Ghi Đội Bảng
Vòng Bảng
08/11 18:30 Campuchia 0 1 Malaysia A
08/11 19:30 Lào 0 3 Việt Nam A
09/11 19:30 Đông Timor 0 7 Thái Lan B
09/11 19:30 Singapore 1 0 Indonesia B
12/11 19:30 Myanmar 4 1 Campuchia A
12/11 19:30 Malaysia 3 1 Lào A
13/11 19:30 Philippines 1 0 Singapore B
13/11 19:30 Indonesia 3 1 Đông Timor B
16/11 19:30 Việt Nam 2 0 Malaysia A
16/11 19:30 Lào 1 3 Myanmar A
17/11 19:30 Thái Lan 4 2 Indonesia B
17/11 19:30 Đông Timor 2 3 Philippines B
20/11 19:30 Campuchia 3 1 Lào A
20/11 19:30 Myanmar 0 0 Việt Nam A
21/11 19:30 Singapore 6 1 Đông Timor B
21/11 19:30 Philippines 1 1 Thái Lan B
24/11 19:30 Malaysia 3 0 Myanmar A
24/11 19:30 Việt Nam 3 0 Campuchia A
25/11 19:30 Thái Lan 3 0 Singapore B
25/11 19:30 Indonesia 0 0 Philippines B
Trận Bán Kết
01/12 19:30 Malaysia 0 0 Thái Lan 1
02/12 19:30 Philippines 1 2 Việt Nam 2
05/12 19:30 Thái Lan 2 2 Malaysia 3
06/12 19:30 Việt Nam 2 1 Philippines 4
Chung Kết
11/12 19:30 Malaysia 2 2 Việt Nam 1
15/12 19:30 Việt Nam 1 0 Malaysia 2